Belediye Hizmetleri

AtmCity, bankaların ATM hizmetleri konusunda belediyelere çözüm ortağı olmak için yola çıkmıştır.

AtmCity, belediyelere sağladığı tek muhattap profiliyle beraber, işlemlerin hızlanması ve bulunduğu bölgede görselliğin ön plana çıkmasını sağlar.

AtmCity, belediyelerin bankalarla ve diğer kurumlarla olan bürokratik işlemlerini ortadan kaldırarak en hızlı ve doğru çözümü sunar.

  • Yer tespiti AtmCity tarafından yapılır.
  • Sözleşmeler AtmCity ile imzalanır.
  • Tüm operasyon riskleri AtmCity’e aittir.

Kent Estetiği

Belediyeler, AtmCity ile çalışarak kent estetiğine uygun ATM platform ve kabinlerine sahip olur. AtmCity platformları bölgede görüntü kirliliği yaratmaz. Kentteki dağınık düzendeki ATM kabinleri yerine tek noktaya modern ve estetik AtmCity platformlarının kurulumu yapılır.

AtmCity platformları kentin tarihi ve doğal yapısına uygun olarak tasarlanmaktadır. “Kent Estetiği” yönetmeliğiyle beraber ATM platformları kent mobilyası olarak kabul görmektedir.

AtmCity platformları, Avrupa Birliği Uyum Yasaları bünyesinde ortaya çıkan “Kent Estetiğine Uygun Yapılar”ın oluşturulması konusunda öncüdür.

Engelli Uygulamaları

AtmCity platform ve kabin projesi kapsamında, engelli vatandaşlara yönelik yasalarca belirlenmiş imalatların tamamı yapılmaktadır.

Bankaların talepleri doğrultusunda, AtmCity platform ve kabinleri fiziksel ve görme engelli kullanıcılara uygun hale getirilmektedir.

Görme engelli vatandaşlar için hissedilebilir yüzey taşlar, engelli rampaları ve engellilere yönelik ATM platformları engelli uygulamalarımızdan bazılarıdır.